Регистрираш се
Регистрираш профил
в 4 бързи стъпки.
Публикуваш оферта
Публикуваш оферта 
'продавам' или 'купувам' зърно.
Водиш преговори
Водиш преговори
и определяш желаните
от теб условия
.
Сключваш сделка
Сключваш сделки
24/7, a ние те свързваме с купувача или продавача.

Пазар

Търси оферти на купувачи и продавачи
Можеш да започнеш преговори по всяка оферта в Агринайзър, като изпратиш контраоферта с твоето предложение.

Търси оферти на купувачи и продавачи

Можеш да започнеш преговори по всяка оферта в Агринайзър, като изпратиш контраоферта с твоето предложение.

Оферта
Продукт
Цена
Количество
Начин и място на доставка
Реколта
 
Изтича след
Действия
Продава

№ 998

Ечемик Ечемик
Цена: *** лв/тон
Количество: *** тона
За вземане от:   Област Кюстендил, Югозападен регион, България
на 78км от София
Реколта: 2019
 
Изтича след: 16 дни
Продава

№ 1067

Слънчоглед - маслодаен Слънчоглед - маслодаен
Цена: *** лв/тон
Количество: *** тона
За вземане от:   Област Кюстендил, Югозападен регион, България
на 78км от София
Реколта: 2019
 
Изтича след: 16 дни
Купува

№ 1063

Пшеница - фуражна Пшеница - фуражна
Цена: *** лв/тон
Количество: *** тона
За вземане от:   Област Враца, Северозападен регион, България
на 111км от София
Реколта: 2019
 
Изтича след: 6 дни
Продава

№ 1056

Царевица Царевица
Цена: *** лв/тон
Количество: *** тона
За вземане от:   Област Плевен, Северозападен регион, България
на 146км от София
Реколта: 2019
 
Изтича след: 10 дни
Купува

№ 1073

Люцерна Люцерна
Цена: *** лв/тон
Количество: *** тона
За вземане от:   Област Ловеч, Северозападен регион, България
на 148км от София
Реколта: 2019
 
Изтича след: 21 дни
Продава

№ 1087

Пшеница - фуражна Пшеница - фуражна
Цена: *** лв/тон
Количество: *** тона
За вземане от:   Област Пловдив, Южен централен регион, България
на 148км от София
Реколта: 2019
 
Изтича след: 25 дни
Продава

№ 1061

Царевица Царевица
Цена: *** лв/тон
Количество: *** тона
За вземане от:   Област Враца, Северозападен регион, България
на 161км от София
Реколта: 2019
 
Изтича след: 14 дни
Продава

№ 1074

certificate image for offer
сертификат
Пшеница - хлебна Пшеница - хлебна
Цена: *** лв/тон
Количество: *** тона
За вземане от:   Област Враца, Северозападен регион, България
на 161км от София
Реколта: 2019
Изтича след: 22 дни
Продава

№ 1076

Слънчоглед - маслодаен Слънчоглед - маслодаен
Цена: *** лв/тон
Количество: *** тона
За вземане от:   Област Плевен, Северозападен регион, България
на 162км от София
Реколта: 2019
 
Изтича след: 22 дни
Продава

№ 1077

Царевица - фуражна Царевица - фуражна
Цена: *** лв/тон
Количество: *** тона
За вземане от:   Област Плевен, Северозападен регион, България
на 162км от София
Реколта: 2019
 
Изтича след: 22 дни
на страница© 2020 agriniser.com v1.36.0
Разгледай Пазара

Разгледай Пазара

Безплатна регистрация

Безплатна регистрация