Как да познаем качественият продавач на зърнена култура?

Тема на днешната рубрика е търговията със зърно. Представяме на Вашето внимание тънкостите и спецификите в тази област, черпейки информация от личен и световен опит. Ще проследим еволюцията на бизнеса от древни времена до съвременният пристан на дигитализацията. Защото ние в Агринайзър вярваме, че за да е успешен, човек трябва да бъде информиран.

Как да познаем качественият продавач на зърнена култура?


Търговията със зърно е в основата на възхода на древните цивилизации и съвременните общества. Това донякъде обяснява и динамиката, съпътстваща този процес. От древната римска империя, в която сделката се увековечавала на каменна плоча, през по-близки времена на отегчителни срещи и дълги телефонни разговори, до XXI век, време в което дигитализацията поставя в ръцете Ви целия световен зърнен пазар.

Кой търгува на зърнения пазар?

Колкото по-голяма е сцената, толкова повече са и възможните персонажи. Веригата за доставки на зърно е доста сложна и договарянето на сделки между продавачи и купувачи често пъти е тромав процес. Информацията е основната движеща сила, която балансира интересите на тези заинтересовани страни и за да бъдат успешни те трябва да могат добре да работят с нея. Въпреки, че не съществува единно определение за „качествен“ продавач или купувач все пак има определени практики, които могат да ни предпазят и гарантирано да направят избора по-лесен.

Как да разпознаем качественият продавач?

Всеки продавач би искал да получи възможно най-добра цена за своята продукция, нали? За целта обаче е необходимо да може да предостави на купувачите пълна и професионална информация за качеството на зърното което предлага. Ето какво може да включва за пшеница например:
 Как да познаем качествения продавач на зърнена култура?

В крайна сметка, когато продавачът има готовност да предостави лабораторни анализи и сертификати за качество, гарантиращи произхода и характеристиките на предлаганата продукция, на практика може да привлече интереса на много повече купувачи и да заключи по-добра цена.

Как да се предпазим от нелоялни практики?

Колкото по-оскъдна е информацията, толкова по-голям е и рискът  от заблуда. Преди да преминеш към сключването на конкретна сделка, изисквай и проверявай достоверността на предоставената информация. В наши дни това е лесно - съществуват различни агенции, лаборатории и звена, гарантиращи качеството на зърното.

За „качеството“ на продавача имаш незаменим помощник в лицето на съвременните дигитални платформи – всеки един участник преминава през процес на верификация, преди да излезе на пазара.

Освен разгледаните професионални характеристики, не трябва да пренебрегваме и морално-етичните белези в профила на добрия продавач, които включват
:
Ако някои от тези фактори не е налице, това е сериозна предпоставка за възможни разочарования в бъдеще. След като отговорихме на въпроса за лицата на пазара, идва време да обясним и с какво, къде и как търгуват те.

Какво се търгува на зърнения пазар?

Как да познаем качественият продавач на зърнена култура?

Около двадесетина вида растения осигуряват почти цялата световната консумация на храни, сред които най-значими са зърнените култури. Житните култури са от централно значение за световното земеделие и осигуряват основната част от производството на храна и фуражи. В световен мащаб най-отглеждани са царевица, ориз, пшеница и ечемик следвани от ръж, овес и тритикале.

Двете най-значими от промишлена гледна точка разновидности пшеница са: зимната (Triticum aestivum), която е поставена на първо място от топ 30 на хранителните култури и твърдата пшеница (Triticum durum). 75% от производството на зърно в света е поделено между три зърнени култури: пшеница, царевица и ориз.

На пшеницата се пада 1/5 от използваната хранителна енергия в света. Две трети от световното производство на царевица пък е съсредоточено в САЩ, Китай, Бразилия и Мексико.

Зърното съдържа всички необходими хранителни вещества за човека. Това са мазнини, захари, белтъчини, витамини и минерали.

Зърното може да се съхранява дълго и лесно да се транспортира. Това се дължи основно на ниското съдържание на влажност в него (12 – 14%).  Зърното на пшеница, царевица, ечемик и други е безценно за хранително-вкусовата и пивоварната промишленост.

Къде се търгува зърното?

Как да познаем качественият продавач на зърнена култура?

Динамиката в цените на основните зърнени култури е определяща за тенденциите в световната икономика. В годините се наблюдават значителни колебания, както между отделни стопански години, така и в рамките на самата стопанска година.

Основните фактори, с които се анализира влиянието върху пазарите на зърнени култури, са:

Нови проучвания обясняват засилването на ценовите колебания с промените в климата. Според други хипотези негативните ефекти от глобалното затопляне могат да бъдат сведени и ограничени до региони като Австралия и Африка и до определен кръг от култури.

Глобалното проучване на Клайн за климатичните промени и влиянието върху продуктивността на земеделските култури вещае сериозно преразпределение на световния пазар. В прогнозен аспект, до 2080 година глобалното затопляне ще доведе до повишаване нивата на въглеродния диоксид, което ще настъпи от север на юг. Високите нива на въглероден диоксид от своя страна оказват положителен ефект върху фотосинтезата на растенията, факт който ще повлияе продуктивността в интервал от -25% (за по-южните) до +25%(за по-северните страни).

Други фактори, влияещи на пазара на зърнени култури са нивата на лихвите и курсът на щатския долар. Реалният лихвен процент може да влияе върху решенията да се запазят или освободят стоковите запаси. Валутният курс на щатския долар влияе дотолкова, доколкото голяма част от международната търговия се извършва именно в тази валута.


Как да познаем качественият продавач на зърнена култура?

Канадско изследване на института по маркетинг в  Ню Брънсуик разделя факторите, които оказват значително влияние върху зърнените пазари на две групи: Първите показват колебанията между отделните стопански години, а вторите влияят на флуктоациите  вътре в стопанската година.

Оказва се, че големите предходни резерви действат „омекотяващо“ и са в състояние да компенсират сътресенията от търсенето и предлагането. Наличието на резерви от предходната година „успокоява“ цените и води до по-малки промени между различните стопански години.

С най-голямо въздействие върху колебанията в самата земеделска година са климатичните фактори през вегетацията и цените на суровия петрол. Влияние оказват също търсенето и реалните лихвени проценти.

Изследването доказва, че динамиката на цените при зърнените пазари зависи от множество причини, които влияят пряко или косвено, по различен начин и в различен интервал от време.

Иновациите в информационните технологии изведоха на ново ниво пазара на зърно. Електронните пазари отварят по-широки хоризонти и значително скъсяват времето за реализиране на успешна сделка. Това води до увеличаване броя на сделките и съответно до стабилност на стоковите борси.

Как се търгува със зърно?

През последните години сме свидетели на множество иновации и нови технологии в земеделието, обхващащи всички аспекти - от отглеждането, през механизацията и растителната защита до прибирането на реколтата. Какво обаче се случва след като тя се озове в силозите?

Как да познаем качественият продавач на зърнена култура?

В общия случай, продукцията се реализира на ограничен пазар в близост до производителя, тъй като възможностите да достигне до повече купувачи и респективно по-добра цена не са много. Купувачите, са изправени пред не по-малкото предизвикателство да открият, бързо и то в конкретен район търсената стока. Това завърта и двете страни в спиралата на нескончаеми телефонни разговори и отнемащи време лични срещи.

Съвременните световни практики решават този проблем посредством един доказал себе си, работещ инструмент – дигитализацията. На местна почва, решението пристига на крилете на Агринайзър -
 първият у нас електронен пазар, в който може да купувате и продавате зърно.

Как да познаем качественият продавач на зърнена култура?


Платформата дава възможност на зърнопроизводители, преработватели и търговци да се срещнат онлайн и да договарят сделки директно един с друг. Само за една година от своята дейност, компанията помогна за реализацията на стотици успешни сделки.

Услугата е насочена към всички занимаващи се със зърно:

Агринайзър не участва пряко в сделките, а само предоставя „полето“, на което продавачи и купувачи имат възможността сами да определят при какви условия да сключват сделки.

С цел по-голяма сигурност на участниците, екипът на компанията проверява всички регистрирани потребители и потвърждава, че те са реални земеделски производители и фирми в бранша. Налице е и вътрешна рейтинг система, която гарантира по-голяма сигурност и прозрачност.

Това, което прави услугата иновативна за агро бизнеса, е че се предоставя цялостна картина с всички „играчи“ на пазара и пълна свобода при договаряне между двете страни.


Платформата  дава реалната възможност на фермерите да достигнат до повече купувачи на едно място, по всяко време и да получават повече предложения за тяхната продукция. От друга страна, за купувачите е налице пълен набор от оферти за продажба, по региони, в цялата страна.

Всъщност, потребителите имат възможността да търгуват 24 часа, седем дни в седмицата, 365 дни в годината от всяка точка на света, без ограничения. Ефективността на платформата се крие в това, че тя не променя същината, а я обогатява с допълнителни възможности.

Друго основно предимство при този канал на реализация на продукцията е наличието на актуална пазарна информация и цени на зърното, по региони. Така всеки един потребител може много по-прецизно да планира, кога и при какви условия да купува или продава стоката. Опцията „на зелено“ е на разположение за всеки, който обича да планира в перспектива.

Доказателствата за предимствата на дигиталните платформи идват от практиката и ги утвърдиха като най-предпочитаният избор по света.

Потребителите разбират, че са направили правилният избор когато получат по-добро предложение през платформата, сравнено с тези от конвенционалните канали.

Дигиталните системи за свързване на партньорите в бизнеса опростяват процесите, водят до свиване на разходите и в крайна сметка  - оптимизират работния процес. Не случайно те са  основен фокус и приоритет в политиката на ЕС.

Как работи Агринайзър?

Безплатната регистрация отключва всички функционалности и възможности на платформата. Има само 3 кратки стъпки за да стигнеш до успешна сделка: публикуваш оферти, започваш преговори и взимаш по-добра цена.

Как да познаем качественият продавач на зърнена култура?

Когато покажеш на хиляди продавачи и купувачи на зърно, какво предлагаш или търсиш, то безспорно увеличаваш възможностите си да направиш по-добра сделка. Това е възможно, като публикуваш свои оферти в Агринайзър Пазар. Става много бързо и лесно.

Земеделците могат да посочат типа продукт,  който искат да продадат и да определят: цена, количество, начин на доставка, период за изпълнение, начин на плащане. Също така имат възможност да прикачат сертификат за качество и снимка на продукцията си. По аналогичен начин и купувачите могат да публикуват оферти за това, какво търсят. Така те си гарантират по-голяма видимост от продавачи и съществено увеличават шансовете си да договорят сделка.

Освен да публикуват свои оферти, участниците могат да търсят и разглеждат други оферти в пазара. Филтрите за търсене правят това още по-лесно в платформата. На практика, всеки сам може да си намери продавач или купувач на зърно в определен регион на страната и да започне преговори на секундата, само с натискането на един бутон. Но как с бутон, а не с телефонен разговор?

Преговорите се осъществяват чрез обмяна на предложения (контраоферти), с които всеки може да предложи условията, които иска. Например, след като разгледа дадена оферта, потребителят следва да избере „започни преговори“ – тук има възможността да промени цената на тон или количеството, начина на доставка и начина на плащане, периода за изпълнение и т.н. Също така, може да зададе въпрос и директно да изпрати своето предложение.

Основно предимство за всички участници в Агринайзър е, че процесът на преговори е напълно анонимен и информацията за контакт на продавача и купувача остава защитена. Това им дава силата да отстояват своя интерес и съответно да стигнат до по-добра цена. Само, когато двете страни се договорят успешно и приемат да сключат сделка, системата обменя тяхната информация за контакт, така че да могат да се свържат и да преминат към изпълнението на физическата доставка. 


Как да познаем качественият продавач на зърнена култура?

Няма ограничение на типа сделки,  които могат да се сключват. Това може да е сделка с незабавна или бъдеща доставка на зърно от стара реколта, както и сделки „на зелено”. Когато говорим за прогрес и нови възможности, трябва да отбележим, че дигиталните платформи наистина отварят вратите към един съвсем нов свят, надхвърлящ границите на въображението.

В крайна сметка, колкото и многобройни да са възможностите, които ни предоставя технологичната революция, човешкият фактор остава определящ. Най-важното условие е всички да бъдат активни, защото платформата работи двупосочно. Например, при публикувана оферта за продажба от твоя страна не означава, че трябва да седиш пасивно в очакване на купувач, който да я види и да отправи контраоферта. Даденостите на системата ти позволяват да бъдеш активен да наблюдаваш Агринайзър Пазар и когато попаднеш на оферта за покупка, да отправиш контраоферта и да предложиш своето зърно.

Има само една кратка стъпка с която да надградиш резултата от своя труд – влез на www.agriniser.com и вземи по-добра цена за своето зърно.


Разгледай всички теми в блога >>© 2021 agriniser.com v1.52.0
Разгледай Пазара

Разгледай Пазара

Безплатна регистрация

Безплатна регистрация