Технологията за отглеждане на слънчоглед определя неговата доходност


Индивидуалният подход при отглеждане на слънчоглед е ключов за достигане на висок и качествен добив. В следващата статия ние, екипът на Агринайзър съвместно със специалисти в областта на земеделието събрахме най-важното, с което да извадиш максимума от своите полета.

„Никой не е по-голям от хляба!“. Това е може би най-краткото, точно и ясно описание за земеделието. В своята книга „Световна история на човечеството“ Норманд Теллиер посочва, че преди появата на земеделието населението на света никога не успява да надхвърли 15 милиона души.

Днес, последните доклади на ЕС сочат, че агроиндустрията в света през 2030 г. ще определя в значителна степен развитието на всички важни за човека преработвателни индустрии като хранително-вкусовата, фуражната, леката, енергетиката, химическата, козметичната, фито-фармацевтичната, туристическата и много други.

Развитието на технологиите за отглеждане на културите непрекъснато увеличава производителността, а периодите на масовото им навлизане често се окачествява с термина селскостопанска революция.

Революцията в слънчоглед у нас започва преди малко повече от сто години, в далечната 1917 г., когато се взима решението да се отглежда като земеделска култура. След това за кратък период от време се превръща в основната маслодайна култура за страната, а днес България е сред държавите с най-висок рейтинг като производител и селекционен център в света.

Технологията за отглеждане на слънчоглед определя неговата доходност


В световен мащаб слънчогледът произхожда от степите на Северна Америка, а в Европа е пренесен през 1510 г. и засят в ботаническата градина на Мадрид. В началото се е отглеждал като декоративно растение и за семки.

Като маслодайна култура, започва да се отглежда от началото на 19 век във Воронежка област, Русия, откъдето обратно навлиза в Европа. У нас е пренесен след Освобождението като декоративно растение и за ядене.

Ролята на слънчогледа в родното земеделие е значителна. Поради това, че той е окопна култура, засяването му спомага за правилен сеитбооборот на земеделските култури. Поради това, че издържа на засушаване, той може да се отглежда на големи площи.

Към настоящия момент у нас се засяват около 5,5 млн. дка и поради това слънчогледът се явява втората по важност и значение земеделска култура след пшеницата. Стопанското му значение се подсилва и от факта, че страната ни е една от големите износителки в региона.

Систематика

Слънчогледът принадлежи към сем. Сложноцветни, род Helianthus. В полевъдната практика се отглеждат само два вида – Helianthus annuus  и Helianthus tuberosus. От първия вид съществуват множество подвидове с различно предназначение – за масло, за птици, за чоплене, декоративен и други. У нас най-разпространен е подвид sativus, използван за добив на масло.

Значение

Слънчогледовото масло намира широко приложение в хранителната промишленост, поради своите хранителни и вкусови качества. В състава му влизат главно ненаситените мастни киселинилинолова и олеинова. Тези киселини почти отсъстват от състава на животинските мазнини и не се синтезират в човешкия организъм. Това превръща слънчогледовото масло в основен източник на тях за човека.

Технологията за отглеждане на слънчоглед определя неговата доходност


Освен за храна, слънчогледовото масло се използва и в редица други индустрии: промишлена, фармацевтична, химична и други.

В процеса на извличане на маслото чрез пресоване се получава кюспе, което представлява ценен фураж за животните. Кюспето съдържа средно до 1/3 от масата си суров протеин и до 1/5 мазнини. В състава на белтъка влизат някои от незаменимите аминокиселини, като лизин, метионин, и триптофан.

В зависимост от предназначението, слънчогледът може да се отглежда и като фуражно растение за получаване на силажи. Прибран в края на цъфтежа и начало на наливане на семената, той има суха маса около 1/3, богата на въглехидрати, протеини и мазнини.

Ботаника

Намират се в периферията на питата и служат за привличане на насекоми. Тръбестите цветове са двуполови. Те образуват плодовете. Прашецът в прашниците е жълт, грапав, лепкав и не се разнася от вятъра , от насекоми

Биологични изисквания

Топлина

Културата започва вегетация при 5°С, но оптималните условия за поникване са в диапазона 10-12°С. Младите растения понасят краткотрайни застудявания до –5°С. Оптималната температура за развитие на културата през критичните ѝ фази е 20-25°С. При високи температури, над 35°С прашецът не покълва и цветовете не се оплождат. Сумарната ефективна температура за узряване на семената при нашите условия е 25°С.

Технологията за отглеждане на слънчоглед определя неговата доходност

Светлина

Слънчогледът е растение на късия ден и е много взискателен към интензитета на слънчевата радиация. Листата и съцветието имат положителен хелиотропизъм (следват от сутрин до вечер движението на слънцето) но само във фаза бутонизация. При недостатъчно количество светлина листата остават по-малки, питите са по-дребни и процесът на узряване се забавя.

Влага

Той е сравнително сухоустойчиво растение, защото се снабдява с влага от по-дълбоките почвени слоеве. Въпреки това, напояването в сухи години има висок ефект. Най-големи нужди от влага има през фенофази от бутонизация до цъфтеж. Слънчогледът не понася дори краткотрайни преовлажнявания на почвата.

Почва

Може да се отглежда при разнообразни почвени условия, но не понася плитките почви, както и варовитите, киселите и засолените почви. Най-добре се развива на почви с мощен хумусен хоризонт и рН 6-7.

Грижи през вегетацията

Избор и подготовка на семената

При избора на семена трябва да се съблюдава те да са произведени от утвърден производител, да са изравнени във фракция и да притежават сертификат за качество. Посевните семена трябва да са сортирани и калибрирани, да имат висока кълняемост. Преди сеитбата семената следва да се обеззаразят срещу болести и неприятели.

Срок

Слънчогледът се сее сравнително рано напролет. При закъсняване на сеитбата се ускорява развитието му - това е биологична особеност която дава възможност да се отглежда като след жътвена култура за семе или силаж. Оптималният срок за сеитба на слънчоглед в Южна България е 20 март - 5 април, а в Северна България около 5 - 20 април. Културата позволява пластичност в срока на сеитба.

Начин на сеитба

Слънчогледът се сее редово, с междуредово разстояние 70 см. Оптималната гъстота на посева е 5500 растения на декар (маслен) и 4000 растения на декар при слънчогледа за семки. При използване на вегетационни окопавания в междуредието е добре да се завиши посевната норма с до 15%. Дълбочината на сеитба е 7 см и може да бъде завишена при по-късен срок на сеитба или продължително засушаване през пролетта.

В началните фази на развитие слънчогледът не изисква много топлина. Семената му започват да изникват бавно при температура 5-6 градуса по Целзий, но за да не се забави много поникването на семената минималната температура трябва да бъде 8-9 градуса по Целзий.

Младите растения на слънчогледа понасят краткотрайни застудявания до -4,-7 градуса-Целзий, но обикновено се поврежда вегетационният им връх и по-късно са склонни към разклоняване.

Изискванията на слънчогледа към топлината нарастват постепенно. Към светлината и влагата слънчогледът има големи изисквания, към почвата не толкова. Не понася кисели и силно засолени почви.

По време на цъфтежа в близост с масивите от слънчоглед е добре да се поставят пчелни кошери (1-2 броя за 10 дка), защото пчелите извършват кръстосано опрашване.

Технологията за отглеждане на слънчоглед определя неговата доходност


Предшественици

Няма големи изисквания към културата след която ще се засява. Не понася засаждане след себе си. Дава много добри резултати когато се засява след житни култури със слята повърхност. Самият слънчоглед е добър предшественик, но почвата след него остава доста изсушена.

Обработка на почвата

Торене

Слънчогледът е култура, чувствителна на торене. Извършва се с оборски тор, азот, фосфор. Фосфорните и калиевите минерални торове се внасят с основната оран, а азотните – с предсеитбено култивиране на почвата.

Технологията за отглеждане на слънчоглед определя неговата доходност

Плевели, болести и неприятели

Заплевеляването влияе върху избора на технология – конвенционална, Клиърфийлд или Клиърфийлд Плюс технология за отглеждане на слънчоглед. Клиърфийлд технологията остана в сърцето на земеделските стопани като технологията с която могат да увеличат производството на слънчоглед и да снижат разходите по отглеждането му.

Хербицидът в технологията се доказа като надежден и ефикасен в борбата с плевелите, включително и срещу неконтролираните до тогава като синята китка. Той продължава да е отличен продукт и днес. За времето си това бе революция, която претърпя своята еволюция.

Клиърфийлд Плюс е най-новата технология в слънчоглед, отваряща нова страница в хербологията и борбата с плевелите в слънчогледа.

Еволюцията в технологията е в неразделната комбинация от ново поколение хибриди и съответния хербицид. Новото е, че той представлява широкоспектърен вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните, с комплекс от последно поколение аджуванти.

Благодарение на системата от аджуванти, се поема по-бързо предимно от надземните и по-слабо от подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки. В резултат се блокира синтеза на ензима ALS, отговорен за изграждането на аминокиселините валин, левцин и изолевцин– основни градивни елементи в растителните клетки.

С появата си в практиката той се утвърди като сигурно решение за справяне с лобода, паламида, синя китка, коренищни и житни плевели. Новите високодобивни хибриди, с подобрена хербицидна толерантност и висока масленост дават възможност за надграждане на резултатите в слънчогледопроизводството.

За борба срещу основните болести в слънчоглед като склеротиния, ботритис, алтернария, фома, фомопсис и други, се препоръчва използването на фунгициди. Някои от тях подобряват и физиологията, подготвят растенията за предстоящи засушавания и други стресови фактори.

С тяхна помощ се увеличава способността за усвояване на хранителни вещества, и в крайна сметка получената продукция е с повишено масленото съдържание, а загубите от оронване са минимални.

Неприятелите по слънчогледа са различни видове почвени и хоботни бръмбари, растителни дървеници, листни въшки, щурци и други. Особено опасен е слънчогледовият сечко, който  в някои райони може да редуцира добива с около 50%. Борбата срещу неприятелите се води с обеззаразяване на семената и чрез прилагане на инсектициди.

Прибиране и съхранение

То се извършва когато 80-90% от питите са вече кафяви или са изсъхнали. Семките съдържат 10-12% влага. Ако прибирането стане по-рано от тази фаза слънчогледът се рони по-малко но влажността на семената е висока и се налага просушаване. Механизираното прибиране на слънчогледа става със зърнени комбайни.

Начинът на прибиране, съхранение и подготовка на маслодайните семена за извличане на маслото е от решаващо значение по отношение на добива и качеството на крайният продукт.

Тук влизат всички дейности свързани от транспортиране на семената до складовете и съхранение до подготовка на семената за извличане на маслото. Необходимо е да се следят някои:

След жътвата слънчогледовите семена се транспортират до съответните места за съхранение – складове или силози. Складовите помещения трябва да бъдат оборудвани с инсталации за измерване на влажността на въздуха и на температурата на семената.

Технологията за отглеждане на слънчоглед определя неговата доходност


Семената се съхраняват в складови помещения съоръжени с инсталации за измерване влажността на въздуха и температурата на семената. През време на съхранението се измерва температурата на семената и при повишение на температурата се извършва активно проветряване.

При липса на инсталация за активно проветряване загрятото семе се прехвърля в друг склад или спешно се преработва. Активна вентилация за охлаждане и изсушаване на семето се извършва със сух и студен околен въздух.

Разгледай всички теми в блога >>


© 2021 agriniser.com v1.52.0
Разгледай Пазара

Разгледай Пазара

Безплатна регистрация

Безплатна регистрация