Пшеница MATIF   213.00 €/мт
Царевица MATIF   258.00 €/мт
Рапица MATIF   528.75 €/мт
Пшеница CBOT   679.00 ¢/b
Царевица CBOT   551.25 ¢/b
Соя CBOT   1421.50 ¢/b
Соев шрот CBOT   355.40 $/st
Соево масло CBOT   66.74 ¢/lb
  • Избор на абонамент
  • Данни за фактура

Избери абонамент според твоите нужди сега!
Вземи най-важната информация от зърнените пазари и по-добри възможности за покупка и продажба с Агринайзър.
Имаш въпроси? Свържи се с нас.
 
 
Виж
повече
Следиш цени и количества в пазара
Публикуваш оферти неограничено
Водиш преговори неограничено
Сключваш сделки неограничено
Седмични пазарни анализи
Виждаш контактите на продавачи и купувачи с публично качени оферти
Личен пазарен консултант
Управление на твоите оферти и преговори
Ексклузивно промотиране на оферти
Агри Стандарт  - Безплатен
  0 лв/месец    
Виж
повече
Безплатен
Следиш цени и количества в пазара
Публикуваш оферти неограничено
Водиш преговори неограничено
 
 
10 дни тест период
 
 
 
 
 
 
Агри Аналитика  - 12 месеца
  30 лв/месец (*360 лв еднократно)  
Виж
повече
12 месеца
Следиш цени и количества в пазара
Публикуваш оферти неограничено
Водиш преговори неограничено
 
 
Седмични пазарни анализи
 
 
 
 
 
 
Агри Плюс  - 6 месеца
  82 лв/месец (*492 лв еднократно)  
Виж
повече
6 месеца
Следиш цени и количества в пазара
Публикуваш оферти неограничено
Водиш преговори неограничено
 
Сключваш сделки неограничено
Седмични пазарни анализи
Виждаш контактите на продавачи и купувачи с публично качени оферти
 
 
 
 
 
Агри Експерт  - 12 месеца
  69 лв/месец (*828 лв еднократно)  
Виж
повече
12 месеца
Следиш цени и количества в пазара
Публикуваш оферти неограничено
Водиш преговори неограничено
 
Сключваш сделки неограничено
Седмични пазарни анализи
Виждаш контактите на продавачи и купувачи с публично качени оферти
 
Личен пазарен консултант
Управление на твоите оферти и преговори
Ексклузивно промотиране на оферти
 
*Абонаментните планове се таксуват еднократно за целия период. Посочените цени са без ДДС.


© 2021 agriniser.com v1.57.0
Разгледай Пазара

Разгледай Пазара

Безплатна регистрация

Безплатна регистрация