Какво предлагаме

Какво предлагаме

Агринайзър е електронен пазар за зърно, в който верифицирани продавачи и купувачи могат да търгуват по-ефективно. Ние помагаме на фермерите да намират възможно най-много купувачи на едно място и да сключват сделки помежду си на по-добри цени. Също така, даваме възможност на купувачите, бързо и лесно да виждат, какво зърно се предлага в различни географски региони и директно да водят преговори с избрани от тях продавачи.

По-голям пазар

Публикуването на оферта в Агринайзър е най-прекият път да достигнеш до повече контрагенти на едно място и по всяко време, а търсенето на зърно по различни критерии става за секунди.

Доверие и сигурност

Преди да бъде допуснат да участва в Агринайзър, всеки продавач и купувач, преминава през верификация. Освен това, имаме и вътрешна рейтинг система, която ти гарантира по-голяма сигурност и доверие когато търгуваш.

Обективни преговори

Контактната информация на всички участници остава напълно защитена, преди и по време на преговори. Това предоставя по-голяма свобода и равнопоставеност на търговската среда.

Стратегическа информация

Виждаш актуална пазарна информация и реални цени на зърното, по региони. Така можеш по-прецизно да планираш, кога и при какви условия да купуваш или продаваш.© 2019 agriniser.com v1.13.4