Правила за публикуване

Направи търговията със зърно още по-лесна и удобна за теб и всички участници в Агринайзър, като следваш правилата и препоръките на тази страница.

Контактна информация и лични данни
Агринайзър ти дава възможност да комуникираш с неограничен брой продавачи и купувачи на зърно в сигурна и защитена среда. Така воденето на преговори е много по-обективно и можеш да сключваш сделки тогава, когато условията напълно те удовлетворяват. Споделянето на контактна информация и лични данни между потребители в Агринайзър не е разрешено. Това включва фирмени и лични имена, телефонни номера, адреси, локации, електронни пощи и всякакъв друг вид контактна или рекламна информация.

Сертификат или снимка на продукт
За да бъде твоята оферта много по-интересна за купувачи, можеш да публикуваш сертификат за качество и/или снимка на зърното което продаваш. Също така, можеш да използваш тази опция и в процеса на преговори, всеки път когато изпращаш контраоферта. Това съдържание се проверява от екипа на Агринайзър и се отразява със статус “очаква одобрение” преди да бъде публикувано.

Въпроси и допълнителна информация
В секция “допълнителна информация” можеш да опишеш още по-детайлно зърното което търсиш или предлагаш, както и да поясниш конкретни търговски условия и изисквания. Освен това, в процеса на преговори, можеш да комуникираш с насрещният купувач или продавач, като използваш опцията “въпроси и допълнителна информация”. За да няма споделяне на контактна информация, лични данни или неприемливо съдържание, тази информация се проверява от екипа на Агринайзър и се отразява със статус “очаква одобрение” преди да бъде публикувано.

© 2019 agriniser.com v1.22.0